De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal betaalt mee aan meer personeel Hanze; Rijssen wil erbij

Oldenzaal betaalt mee aan meer personeel Hanze; Rijssen wil erbij

OLDENZAAL/RIJSSEN - De gemeente Oldenzaal zal als Hanzestad bijdragen aan extra kosten voor uitbreiding van de personele bezetting. De gemeente Rijssen-Holten doet het verzoek tot het Internationale Hanzeverbond toe te treden omdat Rijssen, begin deze eeuw gefuseerd met Holten, er blijkens museaal gestuurd onderzoek ooit lid van zou zijn geweest.

Van oudsher is Lübeck de voorzitter van het Internationale Hanzeverbond en voert ook de daarbij behorende werkzaamheden uit. Bij de start van de Nieuwe Hanze in 1980 waren er dertig steden aangesloten, nu zijn dat er 190, en als het aan Rijssen-Holten ligt weldra 191.

Was het in 1980 nog mogelijk om de taken van de Hanze bij andere functionarissen in de stad Lübeck neer te leggen, nu zouden de taken zo omvangrijk zijn geworden dat dit niet meer mogelijk zou zijn. Daarnaast doet zich de situatie voor dat drie bestuurders die jarenlang in het Presidium zaten en veel werkzaamheden verrichten zijn vertrokken of binnenkort inrukken. Van de zittenblijvers zou niet kunnen worden verwacht dat zij, naast hun voltijdbaan nog meer tijd aan de Hanze besteden.

Om die reden ligt er een voorstel van het presidium, onder wie burgemeester Heidema van Deventer, anderhalve ton uit te trekken voor een nieuwe functionaris. De gemeenteraad van Lübeck heeft besloten dit bedrag in zijn begroting te reserveren onder de voorwaarde dat er voldoende toezeggingen zijn van de andere Hanzesteden dat het bedrag wordt gedekt.

De nieuwe functionaris kan praktisch gezien het beste in dienst komen van de gemeente Lübeck waar ook al de werkzaamheden voor het Internationale Hanzeverbond plaatsvinden. De bijdrage voor de Hanzesteden is vrijwillig en het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal wil met twee cent de inwoner over de brug komen, wat totaal 640 euro is.

 

Deel dit nieuws!