De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA en PVV tegen voorfinanciering van zonnepark Vriezenveen

CDA en PVV tegen voorfinanciering van zonnepark Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Met de stemmen van CDA en PVV tegen gaat de gemeenteraad van Twenterand akkoord met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om zelf de aanleg en exploitatie van Zonnepark Oosterweilanden BV in Vriezenveen nabij de grens met Almelo ter hand te nemen. Wel vindt wethouder Van Abbema dat in de toekomst meer moet worden ingezet op zonnepanelen op daken van bedrijven. Ook stelde ze dat de gronden in de Oosterweilanden beschikbaar blijven voor bedrijvigheid.

De netto inkomsten van het zonnepark, exclusief de verschuldigde pacht en belastingen, zullen tijdens de exploitatiefase in een nog te vormen duurzaamheidsreserve worden gestort. Voor het dekken der investeringskosten gaat de gemeente een lening aan van maximaal elf miljoen bij de Bank van Nederlandse Gemeenten.

meer volgt

Deel dit nieuws!