De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Paco Plumtrek blijft azen op Kolkschool als culturele broedstoof

Paco Plumtrek blijft azen op Kolkschool als culturele broedstoof

ALMELO – Het ‘kleine culturele initiatief’ Paco Plumtrek aast nog steeds op huisvesting in (een deel van) de Kolkschool. Er zou een podium voor kleinschalige concerten moeten blijven en daarnaast dienen er ruimtes te zijn voor andere initiatieven van ‘groepen met ideeën’ opdat er een broedstoof ontstaat. De gebruikers zouden zich willen verenigen en gezamenlijk het markante gebouw willen kopen. De nieuwe gemeenteraad wordt gevraagd zich erover uit te spreken.

Als huidige gebruiker kan Turkse culturele vereniging een deel van het pand blijven gebruiken als ze huurpenningen willen storten. Dat geldt eveneens voor andere groepen en bedrijven in de creatieve sector. De voornaamste pleitbezorgers van het plan zijn de jurist/consument Dronkers en muzikant/kunstenaar annex woestijnroeper Lammers.

De gemeenteraad wees verkoop van het pand aan de projectontwikkelingsbedrijf Kloos2 eerder, in oude samenstelling, nog af omdat het college van burgemeester en wethouders het monumentale schoolgebouw te goedkoop van de hand zou willen doen. Het is de vraag hoe de liquiditeitspositie van Paco Plumtrek cum suis is en of er een financieel sluitend plan op tafel komt.

Uitgangspunt is wel dat de monumentale van 1902 daterende Kolkschool, die aan veel vormen van onderwijs huisvesting bood, van ULO tot HBS, intact blijft.

Deel dit nieuws!