De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Cogas vraagt en krijgt twee vrouwen als nieuwe toezichthouders

Cogas vraagt en krijgt twee vrouwen als nieuwe toezichthouders

ALMELO – De registeraccountants Zwart uit Groningen en de Lubbers uit Drenthe zijn voorgedragen als nieuwe toezichthouders van het regionale netwerkbeheer- en energiebedrijf Cogas met de hoofdzetel in Almelo. Beide vrouwen staan te boek als financiële als bestuurlijke strategen met kennis van bedrijfsprocessen. De voormalige gemeentebestuurder Koops van ‘t Jagt (gewezen wethouder van Twenterand en in 2010 tot commissaris benoemd) wordt volgens bronnen voor herbenoeming voorgedragen.  Dat geldt niet voor ex-burgemeester Kobes van Wierden, want die zou te kennen hebben gegeven te willen afzwaaien. De tweede vacature is ontstaan vanwege het overlijden van commissaris Van Willigen.

Er is bij de werving expliciet verklaard dat de voorkeur uitgaat naar vrouwen, vanwege ‘balans in het team’, want de herbenoembare Koops van't Jagt is man en dat geldt ook voor de zittenblijvers wier namen in dat opzicht veelzeggend zijn: Flierman en Leideman.

De belangrijkste functie van de commissarissen is het toezicht op de strategie, het beleid en de financiële verslaglegging van de directie benevens het adviseren van met de directeur, sinds vorig jaar ex-gemeentesecretaris De Haan van Almelo. Met bijna een kwart van de aandelen is Almelo de belangrijkste steunpilaar van het ruim vijftig jaar bestaande Cogas. De acht andere aandeelhoudende gemeenten van het nutsbedrijf Cogas zijn Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Cogas zorgt voor de ontwikkeling, de aanleg en het beheer van netwerken voor gas, elektriciteit, warmte en telecommunicatie, en investeert veel in duurzaamheidsprojecten in stedelijk gebied en ten plattelande, zoals de biomassavergisting.

Van de voorgedragen vrouwen is Zwart mede geselecteerd vanwege haar kennis van de bancaire sector, ander financiële instellingen/beleggers. Ze kent ook de overheid, want werkte bij/voor de gemeenten Amsterdam, Den Bosch en Zwolle en een nuts(water)bedrijf in de provincie Groningen. Lubbers is partner bij Deloitte en werkt daarnaast bij de Stichting RTV Drenthe en de Stichting Mediareclame Drenthe en DLE Natura Uitvaartverzekeringen, ook in de provincie Drenthe.

Deel dit nieuws!