De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser en Wierden overwegen grondgeldoverschot naar zorgtekort

Losser en Wierden overwegen grondgeldoverschot naar zorgtekort

LOSSER/WIERDEN – In de gemeenten Losser en Wierden leeft het idee gelden uit de reserves van het grondbedrijf te halen om tekorten in het sociale domein deels aan te vullen. Deze mogelijkheid bestaat doordat de opbrengsten uit grondverkoop toenemen en tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning zich gaan ophopen.

Naar het zich laat aanzien komt de gemeente Losser dit jaar, ten opzichte van de begroting, ambtelijk precies berekend, 288.242 euro te kort, zo heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag bij de presentatie laten weten. Vooral het geprognosticeerde tekort op de kosten van jeugdzorg geven reden voor verontrusting. Op de verkoop van grond boekt de gemeente dit jaar evenwel een winst van zeven ton. In oppositiepartijen wordt tersluiks gesuggereerd ‘een vorm van compensatie’ toe te passen. De gemeenteraad komt er medio juli over te spreken als er een debat over de Voorjaarsnota gepland staat.

De nieuwe wethouder Nijhuis van Financiën houdt in een perscommuniqué op de volgende quote: ‘Als college maken we ons wel serieus zorgen over de stijgende kosten van de zorg. Als we hier de komende jaren niets aan doen, lopen we de kans dat de hele gemeente hieronder te lijden krijgt en we onze andere taken niet goed meer kunnen uitvoeren. We zijn dus heel scherp en alert op de ontwikkeling van de zorgkosten.’ Net als andere gemeenten wil Losser een lans breken voor een ruimer rijksbudget voor het sociaal domein. De lobby daarvoor zal komende week in Maastricht manifest zijn op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In de qua omvang en bevolkingssamenstelling vergelijkbare gemeente Wierden is al van ambtelijke wijze gesuggereerd om een deel van de opbrengsten in het grondbedrijf (meer woningen en bedrijven) in te zetten op de tekorten in het sociaal domein die zo’n acht ton omvatten.

Deel dit nieuws!