De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bouw Windpark De Veenwieken (met tien turbines) in startblokken

Bouw Windpark De Veenwieken (met tien turbines) in startblokken

HARDENBERG/OMMEN – Het toekomstige Windpark De Veenwieken, een initiatief van De Wieken BV en de Raedthuys Pure Energie, gaat binnenkort, tot leedwezen van de gemeente Ommen en tot vreugde van de gemeente Hardenberg. Over de bouw van de tien windmolens en het hiervoor noodzakelijke transport vindt dinsdag nog een informatiebijeenkomst plaats, met name over de aan- en afvoer van zand en bouwmaterialen. Dit vervoer gebeurt met vrachtwagens, soms exceptioneel vervoer.. Daarnaast zijn er grote transporten nodig om de onderdelen van de windmolens op hun plek te krijgen. Hiervoor zijn voorbereidingen getroffen qua routering en beveiliging.

De tien windmolens krijgen een ashoogte van 98 meter en een tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als dat recht overeind staat – van 149,5 meter.  De turbines wekken naar verwachting zeventig tot 75 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op, genoeg voor naar schatting de stroomvoorziening van 23.000 tot 25.000 huishoudens verbruiken (bij drieduizend kWh per huishouden).

De geharnaste tegenstand van bewoners van het gebied, boeren, burgers en buitenlui én van de gemeente Ommen was voor de provincie Overijssel geen reden ervan af te zien.

Deel dit nieuws!