De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Woningbouw op stukje verpauperde 'ontstaansgrond' in Nijverdal

Woningbouw op stukje verpauperde 'ontstaansgrond' in Nijverdal

NIJVERDAL/RIJSSEN – De historische grond in tussen Grotestraat en Spoorlijn in Nijverdal krijgt op de hoek van de De Joncheerelaan en de Bouwmeesterstraat een nieuw aanzien. De bestaande bebouwing gaat tegen de vlakte, waarna het Rijssense bouwbedrijf Roosdom-Tijhuis er vijf woningen zal optrekken.  Het is vooral een historische plek omdat hier Noetsele en Nijverdal versmolten. Het gebied maakt volgens de gemeente Hellendoorn nu ‘een verpauperde indruk’ met bovendien ‘sterk vervallen en gedateerde bebouwing’, die niet meer voldoet ‘aan de hedendaagse wensen en eisen’.

Er zijn vier twee-onder-een kapwoningen en een vrijstaande woning gepland. De twee-onder-een kapwoningen worden georiënteerd op de Bouwmeesterstraat en de vrijstaande woning op de De Joncheerelaan. Het college van burgemeester en wethouders spreekt in een notitie aan de gemeenteraad over ‘een forse kwaliteitsimpuls’ en wil het bestemmingsplan deswege wijzigen.

Nijverdal is rond 1831 ontstaan op de kruising van de straatweg Zwolle-Almelo met de toen nog redelijk bevaarbare rivier de Regge. In die tijd werd bij veel boerenbedrijven en in woningen het weven van textiel als nevenactiviteit beoefend. Voor het opslaan, verzenden en verpakken van de thuis vervaardigde producten werd op de kruising waar nu nieuwbouw is voorzien een magazijn gebouwd. In 1852 werd de handweverij Ainsworth omgebouwd tot de Koninklijke Stoomweverij. Parallel aan de straatweg Almelo-Zwolle werd eind 1880 een spoorlijn aangelegd die nu Twente met Zwolle.

Bezijden de Regge werd de Koninklijke Stoombleekerij opgericht met gebouwen ten noorden en ten zuiden van de oostwestverbinding. Later breidde de bebouwing van Nijverdal uit langs de Grotestraat, de Wilhelminastraat en de Rijssensestraat. Met uitzondering van de nederzetting Noetsele heeft nagenoeg langs alle wegen een verdichting van de bebouwing plaatsgevonden.

Deel dit nieuws!