De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vrees voor volwaardig ziekenhuis in Hengelo door miljoenentekort

Vrees voor volwaardig ziekenhuis in Hengelo door miljoenentekort

HENGELO - De raadsfractie van LokaalHengelo vreest dat deze stad op termijn er een leeg gebouw bij zal hebben als de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) de vestiging in Hengelo sluit.De fractie heeft volgens het raadslid Rillmann meer dan eens de zorg uitgesproken over de sluiting van afdelingen en specialismes en vreest nu ontmanteling ban het hele ziekenhuis vanwege de financiële problemen.

Eerder sprak de gemeenteraad, met voorop de actievoerende SP, zijn zorg uit over de toekomst van het ziekenhuis in Hengelo, waarbij de angst werd geventileerd voor een hoogwaardig specialistische ZGT-vestiging in Almelo en een laafgrempelige ZGT-vestiging in Hengelo, zeg maar een topklinisch ziekenhuis respectevelijk een aansterkhospitaal.

Er moet twintig miljoen worden terugbetaald aan verzekeraars, er ligt een negatief jaarresultaat van 15,6 miljoen en er zou over 2016 ook nog een misrekening van 9,5 miljoen moeten worden weggewerkt. Bij elkaar zo'n 45 miljoen aan ombuigingen.

Na andere afdelingen, waaronder verloskunde  en cardiologie, is in Hengelo de spoedeisende hulp per april gesloten en onlangs ook de hartbewaking. Er komt in het Hengelose ziekenhuis wél een huisartsenpost. Rillmann: 'Het gevolg van deze sluiting is een gevoel van onveiligheid onder inwoners, men is bang dat men niet op tijd op een spoedeisende hulp is in geval van nood. Daarnaast mag ook niet vergeten worden dat deze sluitingen hebben geleid tot een verlies van 150 voltijdbanen.' Rillmann zegt zich nu nóg meer zorgen te maken over het voorbestaan van een volwaardig in Hengelo.

Deel dit nieuws!