De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vermoedelijk toch woonbestemming grenswisselkantoor De Lutte

Vermoedelijk toch woonbestemming grenswisselkantoor De Lutte

DE LUTTE/LOSSER - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Losser stemt in met de herbestemming van het voormalige grenswisselkantoor tot een reguliere woning. Het pand aan de Bentheimerstraat in De Lutte. Voortzetting van een kantoorfunctie op deze plek acht het college irreëel. De gemeenteraad moet na de zomervakantie een besluit nemen en de verwachting is dat e raad het college volgt.

Uit 'gericht milieuonderzoek' blijkt dat de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging vanwege functieverandering en ook vanuit die optiek aanvaardbaar is. 'Uit de onderzoeken blijkt dat, met inachtneming van enkele voorwaarden, er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.'

De afgelopen jaren is geregeld getracht het overbodig geworden grenswisselkantoor aan de Bentheimerstraat een woonbestemming te geven. Er vonden daartoe al verbouwingen plaats, maar de gemeente wilde tot op heden vasthouden aan de woonbestemming.

Deel dit nieuws!