De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA wil weten hoe college Enschede watergebruik wil indammen

CDA wil weten hoe college Enschede watergebruik wil indammen

ENSCHEDE – De raadsfractie van het CDA in Enschede vraagt het college van burgemeester en wethouders hoe de gemeente haar ‘voorbeeldfunctie’ gebruikt bij verantwoordelijk watergebruik in tijden van hitte en droogte. De vragen komen van het raadslid Welman dat tot enkele weken nog zelf als wethouder deel uitmaakte van het college.

De hete en droge zomer krijgt volgens Welman de regio Twente ‘in het bijzonder’ te maken met droogte en relatief snel met een watertekort. Hij wijst erop dat de Landelijke Coördinatiecommissie opschaalde naar de voorlaatste fase voordat er sprake is van een ‘crisissituatie’. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu komen natuur en waterkwaliteit onder druk te staan. Welman: ‘Uiteraard is het waterschap in deze leidend, maar ook gemeenten vervullen een voorbeeldfunctie en de regio Twente heeft een belangrijke rol bij de volksgezondheid.’

Hij wil weten welke maatregelen de gemeente Enschede al nam en gaat nemen om tegemoet te komen aan de oproep van Rijkswaterstaat om het waterverbruik te matigen. Hij wijst op de rol van Sportaal dat sportvelden en zwembaden beheert. Ook wil Welman weten of het college (extra) maatregelen gaat nemen ‘om kwetsbare groepen in onze maatschappij te informeren over de wijze waarop omgegaan kan worden met hitte en droogte’.

Deel dit nieuws!