De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College geeft volkstuinders op de Jipkesbelt in Nijverdal de ruimte

College geeft volkstuinders op de Jipkesbelt in Nijverdal de ruimte

NIJVERDAL - De tuinvereniging Jipkesbelt in Nijverdal wenst een verruiming van de bouwmogelijkheden op haar terrein. Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hellendoorn stelt de gemeenteraad voor toestemming te verlenen.

De vereniging huurt de grond van de gemeente Hellendoorn en exploiteert het volkstuinencomplex al ruim 35 jaar. Een deel is onderverhuurd aan de bijenhoudersvereniging Nijverdal-Hellendoorn. De bedoeling is iedere tuinder de mogelijkheid bieden een gereedschapsopslag te plaatsen, met daarnaast ofwel een seizoensgebonden foliekas dan wel een vaste tuinkas.

De tuinvereniging beschikt over een vergunde - voor gemeenschappelijk gebruik bedoelde – schuilgelegenheid in de vorm van een blokhut annex gereedschapsopslag en de imkers hebben een vergund gebouwtje in de vorm van een bijenstal met daarbijeen informatieruimte.

De gemeente heeft vastgesteld dat nu feitelijk meer oppervlak aan gebouwen is dan toegestaan op basis van het bestemmingsplan. Het college wil een aantal bouwwerken legaliseren, waaronder een toiletvoorziening en een terrasoverkapping. Het college betrekt in zijn overwegingen ook het sociale karakter van het volkstuinencomplex dat in een duidelijke behoefte zou voorzien.

Deel dit nieuws!