De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twente wil serieus geld, 38 miljoen euro, van kabinet Rutte Zoveel

Twente wil serieus geld, 38 miljoen euro, van kabinet Rutte Zoveel

ENSCHEDE - De regio Twente meent op basis van goede plannen een subsidie van 38 miljoen te moeten krijgen. Dat zou de bijdrage van het kabinet moeten zijn aan de projecten op de Agenda voor Twente. Past het niet in de begroting die de regering deze maand presenteert, dan zou de Tweede Kamer het bedrag moeten vrijspelen.

De roep om serieus geld voor de regio komt formeel van de Twente Board, waarin ondernemers en onderwijsinstellingen de boventoon voeren onder regie van de overheden, te weten de veertien Twentse gemeenten die na lang zuchten en zwoegen  hun fiat gaven aan de scholings- en werkgelegenheidsplan, gerelateerd aan economische, sociale en culturele projecten. De bedoeling is verder dat de regio een bedrag schokt dat identiek is aan de bijdrage waarmee 'Den Haag' over de brug komt. Daaraan hebben regio, gemeenten, provincie, onderwijsinstellingen en bedrifjsleven zich de afgelopen tijd gecommitteerd. 

De verwachting is dat een deel van de gezamenlijke Twentse wensenlijst zal worden gehonoreerd, maar pas op Prinsjesdag zal blijken hoe veel en welk deel. Er zijn namelijk veel kapers op de kust voor een zogenoemde 'regiodeal' met het kabinet.

Deel dit nieuws!